fbpx
[]
1 Step 1

Zapisy na obóz

Dane uczestnika
Dane opiekuna

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Exodus z siedzibą w Sosnowcu, ul. Smutna 5 do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Exodus oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Exodus, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji na obóz.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
    • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Exodus z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Smutnej 5
    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w obozie, subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji obozu
    • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
    • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
    • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
    • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w obozie

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder