Bóg uczynił nasze Wspólnoty depozytariuszem bardzo konkretnej wizji, która realizowana jest w praktyce poprzez głoszenie, przyjęcie i przekuwanie na praktykę dnia codziennego konkretnego, tożsamego dla wszystkich stylu życia.

Jesteśmy wspólnotami osób, które świadomie i szczerze podjęły decyzję o zawierzeniu całego swojego życia Bogu. Stąd też każdy z nas jest w stanie wskazać ten konkretny moment lub konkretne okoliczności, w których podjął decyzję o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Jesteśmy wspólnotami osób, które doświadczyły wylania darów Ducha Świętego, stąd też dążymy do tego, by stale pogłębiać naszą relację z Duchem Świętym jako Osobą. Jednocześnie wyczekujemy Jego widocznego i namacalnego działania. Przeżywamy powołanie do stałej ewangelizacji i formacji uczniów. Nieustannie poszukujemy nowych metod skutecznego przekazywania Dobrej Nowiny o zbawieniu.

Swoją osobistą modlitwę opieramy na codziennym rozważaniu słów Pisma Świętego. Przyjmujemy jako wspólny post stałe powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. Podejmujemy odpowiedzialność finansową za dzieło ewangelizacji i formacji, stąd też dzięki dobrowolnym ofiarom Wspólnoty same finansują podejmowane przez siebie działania.

Jesteśmy Wspólnotami wielopokoleniowymi, które chcą zapewnić środowisko wzrostu dla osób w każdym wieku.

Dążymy do pogłębionej duchowości, która uwzględnia wszystkie wymagania życia świeckiego, w tym konieczność stałego podnoszenia kompetencji oraz pogłębiania wiedzy i kompetencji naukowych.

Dbamy o jedność z Kościołem katolickim poprzez stałe uczestnictwo w życiu sakramentalnym oraz poznawanie Tradycji i nauczania Kościoła.