ŚWIĘTY JAN

ul. ks. J. Popiełuszki 46, Sosnowiec

piątki, 19:00

Święty Jan Apostoł był najmłodszym uczniem Chrystusa, podobnie w obrębie naszych wspólnot, wspólnota nosząca Jego imię gromadzi wiekowo najmłodszych dorosłych członków sosnowieckiej Odnowy. Święty Jan to wspólnota, w której swoje miejsce odnaleźli licealiści, studenci, młode małżeństwa, a ponieważ sytuacja jest rozwojowa – aktualnie również coraz więcej rodzin z małymi dziećmi. Niemniej głównym, rozeznanym na ten czas, polem działania tej wspólnoty jest ewangelizacja wśród młodych m.in. w czasie kursów Alpha Student. Słowa Psalmu 61 „Na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie” to Słowa, które są dla członków tej wspólnoty inspiracją do coraz większego poddania się Bogu w wypełnianiu Jego misji.

Liderem wspólnoty jest Piotr Hobler.

OCALENIE

ul. Jagiellońska 2a, Sosnowiec

niedziele, 16:30

Wspólnota Ocalenie jest jedną ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Sosnowieckiej. Co do formacji i wizji nie różni się od pozostałych wspólnot, które stanowią organiczną całość. Jej cechą charakterystyczną jest jednak to, że w swoim gronie ma wiele osób, które pamiętają początki budowania Odnowy w Duchu Świętym w Sosnowcu. Łączy zatem w sobie świeżość z dużym duchowym i życiowym doświadczeniem.

Liderem wspólnoty jest Piotr Semper.

JUTRZENKA

ul. Kraszewskiego 25, Sosnowiec

(salka na plebanii – parafia pw. Chrystusa Króla)

piątki, 18:30

Wspólnota Jutrzenka powstała w 2012 roku w parafii Chrystusa Króla w Klimontowie. Jej powstanie ściśle związane jest z objęciem przez ks. Andrzeja Cieślika probostwa w tej parafii. To z jego inicjatywy odbył się tam Kurs Alpha, po którym zawiązana została wspólnota składająca się w dużej części z parafian. Nazwa wspólnoty zdradza szczególne zawierzenie wstawiennictwu Maryi, która była wraz uczniami w wieczerniku w czasie pięćdziesiątnicy i której imię to także Pneumatofora – „niosąca Ducha”. Szczególną posługą członków wspólnoty Jutrzenka jest niesienie Ewangelii poprzez kursy i akcje ewangelizacyjne, ale również przez uważne i mądre wspieranie potrzebujących – tych blisko, jak i daleko np. przez wspólne z Caritas wspieranie rodzin syryjskich.

Liderem wspólnoty jest Żaneta Gałuszka.

JOZUE

ul. A. Śmigielskiego 2, Będzin

piątki, 18:30

Wspólnota Jozue zrodziła się z modlitwy za Będzin. Wielokrotnie, wielu osobom z naszych wspólnot Bóg kładł na sercu to miasto, ale dzięki Grażynce i Wojtkowi ze Wspólnoty Ocalenie słowo zaczęło przeradzać się w działanie. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” Łk 1,37. W marcu 2017 r. po bardzo owocnej rozmowie z ks. Proboszczem Parafi NMB na Syberce, rozpoczął się Kurs Alpha. Był to wspaniały czas doświadczania czegoś, co po angielsku nazywamy “amazing”. Faktycznie, Bóg czynił w tym czasie wspaniałe rzeczy. I tak, tydzień po Alphie, w maju 2017 r. zrodziła się Wspólnota JOZUE.
„Bądź mężny i bardzo wytrwały. Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” Joz 1,9. Ta wspaniała obietnica odczytywana jest przez członków wspólnoty również jako wskazówka Boga dla ich Misji – dzielnego, wytrwałego zanoszenia Ewangelii w mocy Ducha Świętego wszystkim potrzebującym.

Liderem wspólnoty jest Przemek Wojciechowski.

WSPÓLNOTA DZIECI I MŁODZIEŻY

ul.Smutna 5, Sosnowiec

niedziele, 16:30

Nasze wspólnoty początkowo pełne były ludzi bardzo młodych: uczniów, studentów i młodych małżonków. Czas mijał i Bóg pobłogosławił małżonkom darem przekazywania życia. Dzieci przybywało, rosły i nastał czas, gdy kolorowanki i zabawy w kółku stały się niewystarczające. W sercu kilku osób zrodziła się myśl, że dzieci potrzebują formacji: przestrzeni i czasu aby głosić im Słowo Boże. Dzieci potrzebują siebie nawzajem, potrzebują wspólnoty równych sobie, gdzie usłyszą, że Bóg je kocha i że w Jezusie Chrystusie mają życie i mają je w obfitości. Tak w roku 2009 powstała wspólnota dzieci zwana „DZIECIAKOWO”, gdzie dzieci stają się uczniami Chrystusa, gdzie poznają siebie i zawiązują przyjaźnie. W chwili obecnej WSPÓLNOTĘ DZIECI I MŁODZIEŻY tworzą dwie grupy młodsze – DZIECIAKOWO, które formowane są w oparciu o nauczanie „Katechezy Dobrego Pasterza” i jedna grupa starsza – AHADI, gdzie formacja opiera się na cyklu nauczań i tygodniowym wyjeździe rekolekcyjnym w wakacje.
„Możemy pozwolić światu uczyć nasze dzieci , jak ratować małe wieloryby. Możemy tez sami uczyć je ratować ludzkie dusze. Wybór należy do nas!”

Becky Fischer

Liderami wspólnoty są: Aleksandra Hofelmajer oraz Barbara Zwolak.