Zapisz się na wydarzenie
SOAR 2021

 

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną zależy nam aby przestrzegać wymagań prawa i właśnie osiągneliśmy dopuszczalny limit osób niezaszczepionych i tych, którzy odmówili odpowiedzi na pytanie o szczepieniu. Dlatego też, osoby niezaszczepione lub te, które odmówią udzielenia odpowiedzi na pytanie o szczepieniu wpisane są na liste rezerwową. O możliwym uczestnictwie zostaną poinformowane przez osobną wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną.

Projekt Soar – Miasto Ocalenia nawiązuje w nazwie do biblijnego miasteczka Soar, w którym schronił się Lot, uciekając z Sodomy. Soar to inicjatywa dla osób pragnących bogatego wewnętrznie życia duchowego i dobrze poukładanej, mądrej codzienności w zabieganym, czasami banalnym i powierzchownym świecie.

Termin: 3-4-5 grudzień 2021

  • 3 grudnia (piątek) – 18.30 – 21.15
  • 4 grudnia (sobota) – 17.30 – 21.00
  • 5 grudnia (niedziela) – 15.00 eucharystia, 17.30-21.00

Miejsce: Sala Sielec Sosnowiec.

Temat najbliższej edycji to: „Praca – Dom- Serce”.

PRACA

Wszyscy spędzamy w pracy nawet kilkanaście godzin dziennie. Albo wykorzystamy to jako szansę na wzrost i zakorzenienie w Chrystusie, albo czas ten będzie oddalał nas od Boga, ludzi i naszych najgłębszych celów i pragnień.

DOM 

Boży plan to miłość wzajemna, wspaniałe relacje przemienione przez Ewangelię, gościnność, ale także dojrzałe, świadome celu kobiety, mogące liczyć na wsparcie wspaniałych mężczyzn.

SERCE

Gdziekolwiek idziesz, zabierasz je ze sobą. Jeśli, za łaską Ducha, przemienisz je w krainę pokoju, osiągniesz szczęście i wniesiesz dobro w życie innych.
Informacje dodatkowe


Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w konferencji Soar Adwent 2021..

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Exodus z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Smutnej 5
  • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w konferencji, subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji
  • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
  • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konferencji.Zgoda na utrwalanie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Exodus z siedzibą w Sosnowcu, ul. Smutna 5 do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Exodus oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Exodus, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) do limitów osób mogących brać udział w konferencjach, nie wlicza się osób zaszczepionych. Z uwagi na powierzchnię sal pozostających do dyspozycji organizatorów możemy przyjąć ograniczoną liczbę osób niezaszczepionych i tych, które odmówią odpowiedzi na pytanie o szczepieniu.
Zgadzasz się na zasady opisane w regulaminie
Zgadzasz się na utrwalenie wizerunku