Zapisz się na wydarzenie
REO 2022

 

Minął termin zapisów lub formularz jest tymczasowo nieaktywny!

Cześć, wypełnienie poniższego formularza pozwoli na wzięcie udziału w letnich rekolekcjach REO. Tegoroczny wyjazd rozpoczniemy tradycyjnie w niedzielę kolacją i zakończymy, tak jak zwykle, w sobotę obiadem.

Gdzie?  Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

Kiedy? 14-20.08.2022r.

Jaki jest temat rekolekcji? Pójdź za mną

Jakie są koszty?

 • osoby powyżej 10 roku życia – 750 zł (nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie)
 • dzieci od 3 do 10 lat –  375 zł (nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie)
 • dzieci 0-3 z posiłkiem – 90 zł (prosimy o zapewnienie dziecku łóżeczka we własnym zakresie, ubezpieczenie gratis)
 • dzieci 0-3 bez posiłku – bezpłatnie (prosimy o zapewnienie dziecku posiłków oraz łóżeczka we własnym zakresie, ubezpieczenie gratis)

W tym roku ośrodek umożliwił wybór jednej z 4 diet, ale za dopłatą 15 zł/doba. Wybierając dietę koszt pobytu wzrasta do 840 zł. Dieta dla dzieci w 0-3 i 3-10  (połowa kwoty).

 

Zaliczkę w kw ocie 100 zł od  osoby dorosłej należy wpłacić do 1.05.2022r.

Nieopłacenie zaliczki będzie jednoznaczne z anulowaniem zapisu na rekolekcje.

 

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacić zaliczkę:
34 1090 1186 0000 0001 0901 3553
Santander Bank Polska S.A.

Tytułem: „Wyjazd formacyjny REO 2022 – imię i nazwisko”

Pozostałą kwotę za wszystkich uczestników wyjazdu należy wpłacić na powyższy numer konta do dnia 30.06.2022 r.

 

W razie trudności z zapłatą zaliczki lub innych pytań niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt mailowy daria.wierzbicka@exodus.pl lub tel. 533-822-147 (pon – 14:00-18:00, wt-pt – 8:30-12:30)
Informacje dodatkowe


Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji na wyjazd REO do Zembrzyc w dniach 14-20.08.2022r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Exodus z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Smutnej 5
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w wyjeździe, ubezpieczenia i subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni)
 • ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pod mioty uczestniczące w organizacji wyjazdu
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w wyjeździe.

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Exodus z siedzibą w Sosnowcu, ul. Smutna 5 do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Exodus oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Exodus, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Zgoda na utrwalanie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Exodus z siedzibą w Sosnowcu, ul. Smutna 5 do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Exodus oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Exodus, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Dieta inna niż Standardowa jest dodatkowo płatna - 15zł/dobę.

Osoba towarzysząca

Jeżeli wybierzesz osobę towarzyszącą - musisz wypełnić poniższe pola. Nieobowiązkowy są: adres email i informacje dodatkowe.

Dzieci

Jeżeli wybierzesz wybierzesz dziecko to obowiązkowo musisz wypełnić wszystkie pola. Jedynie pole Informacje dodatkowe nie jest wymagane.

Wprowadź kwotę jeżeli chcesz skorzystać z Bonu Turystycznego 500+
Zgadzasz się na zasady opisane w regulaminie
Zgadzasz się na utrwalenie wizerunku