Misja

Fundacja Exodus została powołana do życia w 2002 roku przez członków lokalnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji sosnowieckiej. Jej powstanie wynikało z pragnienia służenia lokalnej społeczności na większą skalę, co wymagało nie tylko nakładu pracy członków wspólnot, ale także środków finansowych. Dziś wszystkie dzieła podejmowane przez nasze wspólnoty finansowane są z środków Fundacji. Dzięki temu funkcjonuje dom formacyjny przy ulicy Smutnej 5, gdzie odbywają m.in. spotkania uwielbienia, spotkania formacyjne, szkolenia, kursy, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od 2002 roku wykonaliśmy wiele projektów, zrealizowaliśmy szereg szkoleń, kursów i spotkań, a nowych inicjatyw stale przybywa. Do największych i najciekawszych przedsięwzięć należy organizowanie corocznych wyjazdów formacyjno-szkoleniowych dla dorosłych, obozów dla dzieci o nazwie AHADI, różnego rodzaju szkoleń, kursów i spotkań jak kurs Alpha czy Soar Miasto Ocalenia, prowadzenie zajęć dla dzieci, czy spotkań z osobami wykluczonymi i bezdomnymi w ramach Mobilnego Kościoła. Poza tym wspieramy inicjatywę Tato.Net prowadzoną przez fundacją Cyryla i Metodego, działalność pro-life i wszelkie działania mające na celu wsparcie rodzin. W przyszłości planujemy kontynuować nasze działania i w związku z tym rozbudować nasz dom wspólnotowy i zarazem siedzibę Fundacji, abyśmy mogli zwiększyć zakres naszych działań.

Naszą misją jest praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i miejsc, w których żyjemy, by stawały się bardziej korzystne dla ludzkiego życia poprzez rzetelną pracę i własne świadectwo. Podejmujemy wszechstronne działania edukacyjne zmierzające do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz do wychowania w trzeźwości, dokształcamy w dziedzinie oświatowej, społecznej, prawnej, gospodarczej i religijnej oraz podejmujemy wiele działań edukacyjnych zmierzających do eliminowania z życia społecznego agresji i przemocy, nietolerancji rasowej, światopoglądowej i religijnej.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Zjednoczeni w działaniu możemy wywierać realny wpływ na otoczenie, wspierać się, budować wspólnotę ludzi, w której każdy ma swoje niepowtarzalne miejsce i jest jej ważną częścią.

Fundację Exodus można wesprzeć dokonując wpłaty na numer konta banku Santander Bank Polska : 18 1090 1186 0000 0001 0390 7955.

Zespół

Michał Barszczewski
Przewodniczący Rady Fundacji

Rafał Kopytek
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Agnieszka Filocha
Prezes Zarządu Fundacji

Dominik Witkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Katarzyna Bzowska
Członek Zarządu

Katarzyna Łętek
Sekretarz

Artur Kozdrój
Członek Zarządu

Barbara Grabowska
Menadżer

Dom i Hala

Wspólnotowy Dom na Smutnej 5 w Sosnowcu został oddany Fundacji Exodus do nieodpłatnego korzystania przez parafię pw. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu za zgodą biskupa Grzegorza Kaszaka. Fundacja przejęła na siebie wszelkie koszty remontu i ekspolatacji.
Jest to miejsce, w którym odbywają się nasze wspólnotowe spokania, takie jak diakonie, formacja dzieci czy małe grupki. Tutaj spotyka się też na cotygodniowych spotkaniach uwielbienia Wspólnota Święty Jan (każdy piątek, o 19:00). Jest to też siedziba naszej Fundacji Exodus.

Ponieważ nasze Wspólnoty wciąż się rozrastają, a także wciąż przybywa dzieci, które też tworzą swoją Wspólnotę, pojawiła się potrzeba zorganizowania wiekszej przestrzeni, w której większe grupy osób mogłyby się spotykać, modlić i formować.

Zapadła decyzja o budowie dużej hali. Jesteśmy na etapie projektowania sali tak aby jak najlepiej spełniła potrzeby naszych Wspólnot.

Kontakt z Fundacją

Siedziba Fundacji:
ul. Smutna 5
41-200 Sosnowiec

fundacja@exodus.pl

KRS: 0000125985
REGON: 277879842
NIP: 644-30-95-089

Osoba do kontaktu:
Barbara Grabowska – manager ds. organizacji eventów i administracji

tel.: 513-865-934
b.grabowska@exodus.pl
fundacja@exodus.pl

Godziny urzędowania managera:
poniedziałek: 7.00 – 11.00
wtorek: 16.00 – 20.00
środa: 7.00 – 11.00
czwartek: 16.00 – 20.00
piątek: 7.00 – 11.00

Kontakt

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder