Misja

Fundacja Exodus została powołana do życia w 2002 roku przez członków lokalnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji sosnowieckiej. Jej powstanie wynikało z pragnienia służenia lokalnej społeczności na większą skalę, co wymagało nie tylko nakładu pracy członków wspólnot, ale także środków finansowych. Dziś wszystkie dzieła podejmowane przez nasze wspólnoty finansowane są z środków Fundacji. Dzięki temu funkcjonuje dom formacyjny przy ulicy Smutnej 5, gdzie odbywają m.in. spotkania uwielbienia, spotkania formacyjne, szkolenia, kursy, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od 2002 roku wykonaliśmy wiele projektów, zrealizowaliśmy szereg szkoleń, kursów i spotkań, a nowych inicjatyw stale przybywa. Do największych i najciekawszych przedsięwzięć należy organizowanie corocznych wyjazdów formacyjno-szkoleniowych dla dorosłych, obozów dla dzieci o nazwie AHADI, różnego rodzaju szkoleń, kursów i spotkań jak kurs Alpha czy Soar Miasto Ocalenia, prowadzenie zajęć dla dzieci, czy spotkań z osobami wykluczonymi i bezdomnymi w ramach Mobilnego Kościoła. Poza tym wspieramy inicjatywę Tato.Net prowadzoną przez fundacją Cyryla i Metodego, działalność pro-life i wszelkie działania mające na celu wsparcie rodzin. W przyszłości planujemy kontynuować nasze działania i w związku z tym rozbudować nasz dom wspólnotowy i zarazem siedzibę Fundacji, abyśmy mogli zwiększyć zakres naszych działań.

Naszą misją jest praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i miejsc, w których żyjemy, by stawały się bardziej korzystne dla ludzkiego życia poprzez rzetelną pracę i własne świadectwo. Podejmujemy wszechstronne działania edukacyjne zmierzające do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz do wychowania w trzeźwości, dokształcamy w dziedzinie oświatowej, społecznej, prawnej, gospodarczej i religijnej oraz podejmujemy wiele działań edukacyjnych zmierzających do eliminowania z życia społecznego agresji i przemocy, nietolerancji rasowej, światopoglądowej i religijnej.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Zjednoczeni w działaniu możemy wywierać realny wpływ na otoczenie, wspierać się, budować wspólnotę ludzi, w której każdy ma swoje niepowtarzalne miejsce i jest jej ważną częścią.

Fundację Exodus można wesprzeć dokonując wpłaty na numer konta banku Santander Bank Polska : 18 1090 1186 0000 0001 0390 7955.

Statut Fundacji Exodus

Zespół

Przemysław Banyś
Prezes Zarządu Fundacji

Piotr Bawer
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Joanna Zwierzyńska-Szota
Sekretarz Zarządu Fundacji

Rafał Kopytek
Członek Zarządu Fundacji

Dom i Hala

Wspólnotowy Dom na Smutnej 5 w Sosnowcu został oddany Fundacji Exodus do nieodpłatnego korzystania przez parafię pw. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu za zgodą biskupa Grzegorza Kaszaka. Fundacja przejęła na siebie wszelkie koszty remontu i ekspolatacji.
Jest to miejsce, w którym odbywają się nasze wspólnotowe spokania, takie jak diakonie, formacja dzieci czy małe grupki. Tutaj spotyka się też na cotygodniowych spotkaniach uwielbienia Wspólnota Święty Jan (każdy piątek, o 19:00). Jest to też siedziba naszej Fundacji Exodus.

Ponieważ nasze Wspólnoty wciąż się rozrastają, a także wciąż przybywa dzieci, które też tworzą swoją Wspólnotę, pojawiła się potrzeba zorganizowania wiekszej przestrzeni, w której większe grupy osób mogłyby się spotykać, modlić i formować.

Zapadła decyzja o budowie dużej hali. Jesteśmy na etapie projektowania sali tak aby jak najlepiej spełniła potrzeby naszych Wspólnot.

Kontakt z Fundacją

Siedziba Fundacji:
ul. Smutna 5
41-200 Sosnowiec

fundacja@exodus.pl

KRS: 0000125985
REGON: 277879842
NIP: 644-30-95-089

Osoba do kontaktu:
Daria Wierzbicka – manager ds. organizacji eventów i administracji

tel.: 533 882 147
fundacja@exodus.pl

Godziny urzędowania managera:

  • Poniedziałek – 14.00-18.00
    praca w biurze Fundacji
  • Wtorek-Piątek – 8.30-12.30
    praca zdalna (kontakt telefoniczny i e-mailowy)

Kontakt

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder