Pierwszy raz na stronie

Ważną cechą stylu życia naszych wspólnot są osobiste spotkania w małych, kilkuosobowych grupach. Mają one na celu naszą formację i pogłębienie naszej wiary, jak również często służą zawiązywaniu silnych, trwałych relacji osobistych. Doświadczamy wiele dobra płynącego z wzajemnego wsparcia i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem wiary i życia z Bogiem.

 

Każdy człowiek jest powołany do tego, aby mieć głęboką, osobistą więź z Bogiem. Styl życia naszych wspólnot obejmuje dwa rodzaje modlitwy: osobistą i wspólnotową.

Modlitwa osobista nazywana również namiotem spotkania polega na lekturze Pisma Świętego i bezpośrednim dialogu z Bogiem.

Modlitwa wspólnotowa obejmuje cotygodniowe spotkania Uwielbienia pełne muzyki, modlitwy spontanicznej i wzywania Ducha Świętego. Wszystko po to, aby oddać Bogu chwałę, uwielbić Go za to jaki jest i za doświadczenie Jego obecności i pomocy w naszym życiu.

 

Każdemu człowiekowi został dany przez Ducha Świętego dar, który może wykorzystać pomagając innym ludziom. Dlatego nasze wspólnoty są miejscem nie tylko modlitwy i wspólnych spotkań, ale również czynnego zaangażowania w służbę innym ludziom w miejscu, w którym żyjemy. Szczególnym zadaniem jakie sobie stawiamy jest ewangelizacja. Wierzymy bowiem, że najcenniejszym, co możemy dać innym to poznanie Jezusa i pewność Jego miłości do nas.