Spotkania uwielbienia

W okresie wakacyjnym (lipiec) spotkania odbywają się wspólnie dla wszystkich wspólnot, w niedziele o 16:30 w parafii Nawiedzenia NMP w Będzinie (http://www.sanktuariumbedzin.pl/, fanpage wspólnoty - https://www.facebook.com/WspolnotaJozue/).

 

Zapraszamy Cię na spotkanie uwielbienia, czyli czas wspólnej modlitwy przepełnionej śpiewem, muzyką, modlitwą jedni za drugich.

Miejsca i godziny spotkań lokalnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym:

Św. Jan Apostoł
Piątek*
godz. 19:00
ul. Smutna 5 - Sosnowiec-Pogoń
Parafia św. Józefa Rzemieślnika
Spotkania odbywają się w Domu wspólnotowym na Smutnej 5 - tj. naprzeciw kościoła.
 

Św. Paweł
Niedziela**
godz. 16:30
ul. Jana Zięby - Dąbrowa Górnicza
parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata
Spotkania odbywają się w salce na tyłach kościoła parafialnego.

 

Jutrzenka
Niedziela**
godz. 16:30
ul. Kraszewskiego 25 Sosnowiec-Klimontów
parafia pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Spotkania odbywaja się w podziemiach plebanii.

 

Jozue
Niedziela**
godz. 16:30
ul. 9-go Maja 2 - Będzin
parafia pw. Nawiedzenia NMP
 

Dom na skale (wspólnota przymierza)
Niedziela
godz. 16:30
ul. Smutna 5 - Sosnowiec-Pogoń
Parafia św. Józefa Rzemieślnika
Spotkania odbywają się w Domu wspólnotowym na Smutnej 5 - tj. naprzeciw kościoła.
 

* - spotkania w każdy piątek
** - za wyjątkiem niedziel, gdy odbywa się wspólnotowa Eucharystia

Uwaga:
Przed pojawieniem się na spotkaniu zapraszamy do kontaktu mailowego (redakcja@odnowa.org.pl) w celu upewnienia się co do miejsca i daty spotkania.


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52