Fundacja Exodus

Misja Fundacji

Fundacja Exodus została powołana do życia w 2002 roku przez członków lokalnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji sosnowieckiej. Pomysł ten zrodził się z pragnienia tworzenia nowej rzeczywistości społecznej, kreowania społeczeństwa obywatelskiego, pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i miejsc, w których żyjemy poprzez rzetelną pracę, bez wywoływania rewolucji i uszczęśliwiania innych na siłę. Chcemy własnym przykładem i świadectwem wpływać na zmianę otaczającej nas rzeczywistości, nie czekając, aż zrobi to za nas państwo, gmina, szkoła czy ktoś inny.

Naszym celem jest:

  • Kształcenie i dokształcanie w dziedzinie oświatowej, społecznej, prawnej, gospodarczej i religijnej,
  • Podejmowanie wszechstronnych działań edukacyjnych zmierzających do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz do wychowania w trzeźwości,
  • Podejmowanie wielu działań edukacyjnych zmierzających do eliminowania z życia społecznego agresji i przemocy, nietolerancji rasowej, światopoglądowej i religijnej.

WIęcej o Fundacji na http://exodus.pl.