Mobilny Kościół to działalność misyjna koncentrująca swoją pracę na ulicach miast. Głosimy Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym i przyjściu Pana Jezusa Chrystusa poprzez nauczanie, świadectwo, prowadzenie modlitwy Uwielbienia czy pomoc potrzebującym. W nasze działania angażują się osoby z różnych ruchów i wspólnot diecezji sosnowieckiej, jak również osoby z innych wyznań chrześcijańskich.

Nasze działania rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku we wspólnocie Święty Jan. Wtedy to w grupie 2 czasem 3 osób zaczęliśmy wychodzić na ulice, żeby dzielić się Ewangelią i modlitwą z napotkanymi ludźmi. To zaowocowało pierwszą akcją „Namiotową” w Centrum Sosnowca na „Patelni”, która wystartowała 21 lutego 2017 roku. W wakacje byliśmy na sosnowieckim osiedlu socjalnym w dzielnicy Klimontów, by po 9 miesiącach, tj. 21 października znaleźć się na będzińskim osiedlu socjalnym pod oficjalną już nazwą dzieła: Mobilny Kościół. Od tego czasu do naszych działań przyłączyła się Szkoła Nowej Ewangelizacji „Przyjaciele Jezusa” i cały czas dołączają się kolejne wspólnoty.

Chcemy jak najwierniej wypełnić nakaz Pana Jezusa „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody”(Mt. 28,19). Sprzeciwiamy się podejściu do misji jako do rzeczywistości dotyczącej tylko „dalekich krajów”, gdyż dziś Europa jest najbardziej potrzebującym poznania na nowo Ewangelii kontynentem świata. Żeby ta rzeczywistość misyjna była skuteczna i świat mógł poznać, że Jezus jest posłany przez Ojca, trzeba aby jego dzieci „zespoliły się w jedno” (J 17,21-23).

Dlatego to jedność odgrywa kluczową rolę w naszych działaniach. Mobilny Kościół tworzy sieć połączeń pomiędzy katolickimi Wspólnotami i Ruchami. Nic tak nie integruje ludzi jak wspólny cel osiągany w walce „ramię w ramię”. Niezależnie w jakim miejscu w Kościele Katolickim siebie określasz – jeśli spotkałeś w swoim życiu żywego Jezusa – jesteś zaproszony, żeby przyłączyć się do naszych działań na rzecz rozszerzania Królestwa Pana Jezusa na tym świecie.

Więcej informacji znajdziesz na  www.mobilnykosciol.pl