W każdą trzecią niedzielę miesiąca wszystkie nasze Wspólnoty spotykają się przy stole Pańskim, żeby w wyjątkowy sposób uwielbić Boga i okazać Mu wdzięczność. Jest to czas, w którym doświadczamy jedności z innymi chrześcijanami jako Ciało Chrystusa. Eucharystia to dla nas najbardziej wartościowy duchowy pokarm, który daje nam siłę i pozwala spotkać Tego, który jest chlebem żywym.