REO

REO to nasze coroczne letnie rekolekcje, tydzień oddany Bogu i wspólnocie. To czas i przestrzeń, w której pragniemy szukać pogłębionej relacji z Bogiem. To czas wypełniony modlitwą, nauczaniem, rozważaniem Słowa Bożego, zwyczajnym byciem razem i budowaniem Wspólnoty Braci i Sióstr skoncentrowanej wokół Chrystusa.

Uczestnictwo w tych rekolekcjach jest jedną z zasad życia członków naszych wspólnot. Jeśli jeszcze nigdy nie byłeś z nami na letnich rekolekcjach, w pierwszej kolejności zapraszamy Cię na otwarte dla wszystkich, organizowane przez naszą wspólnotę rekolekcje 149 godzin.