149 godzin

Rekolekcje 149 godzin

Ocalenie

spotkanie uwielbienia wspólnoty Ocalenie

Jozue

Spotkanie uwielbienia wspólnoty Jozue

Jutrzenka

Spotkanie uwielbienia wspólnoty Jutrzenka

Św. Jan

Spotkanie uwielbienia wspólnoty św. Jan

SOAR