ZAPISY NA OBOZY 2020

OBÓZ AHADI
Wiek: 8-13 lat
Termin: 9-15.08.2020
Miejsce: Schronisko Górskie pod Durbaszką (www.durbaszka.pl)
Cena: 650 zł (ubezpieczenie, posiłki, nocleg, autokar)
Zapisy: http://odnowa.org.pl/form-view/5 
UWAGA: W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM ZAPISY OBOWIĄZUJĄ JUŻ NA LISTĘ REZERWOWĄ
Kontakt: ahadioboz@gmail.com
Uwaga!! Autokar w obydwie strony

Agnieszka Barszczewska
Koordynator Obozu Ahadi

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
Wiek: 14-17 lat
Termin: 9-15.08.2020
Miejsce: Ośrodek Totus Tuus w Zembrzycach  (www.totus-tuus.com.pl)
Cena: 650 zł (nocleg, posiłki, ubezpieczenie)
Zapisy: http://odnowa.org.pl/form-view/5
Kontakt: ahadioboz@gmail.com
Uwaga!! Dojazd i odbiór we własnym zakresie

Dawid Michalski
Koordynator Obozu Młodzieżowego

Wszystko zaczęło się w 2015 roku. Wtedy to zrodził się pomysł, by dla dorastających powoli dzieci członków naszych wspólnot zorganizować wakacyjny obóz formacyjny. Po rozeznaniu na modlitwie indywidualnej, w gronie kilku osób podjęliśmy decyzję, by wystartować z projektem pod nazwą AHADI. Co to znaczy? W języku suahili AHADI znaczy OBIETNICA. Wierzymy, że wielkie Boże obietnice są dla nas i dla naszych dzieci! Pragniemy dla nich życia w Bożej obfitości i chcemy stwarzać dla nich takie środowisko, aby zasiane Słowo Boże mogło wydać obfity plon. Ta wizja w czasie obozu AHADI realizowana jest poprzez poznawanie Słowa Bożego, wspólne spotkania uwielbienia, codzienną modlitwę, pracę warsztatową i dużo dobrej zabawy.

Początkowo obóz skierowany był wyłącznie do dzieci członków naszych wspólnot. Niesamowicie budujące jest dla nas jednak to, że nasze dzieci zaczynają ewangelizować swoich rówieśników. W odpowiedzi na ich pragnienie, by na obóz zabrać np. kolegów z klasy aktualnie w miarę możliwości otwieramy się również na dzieci, których rodzice nie są członkami naszych wspólnot.