ZAPISY NA OBOZY

Zapraszamy na tegoroczny obóz AHADI:

„BÓG STWORZYŁ CIĘ CUDOWNIE”

Link do zapisów:

https://odnowa.org.pl/app/booking/web/wydarzenia/zapis?id=14

W tym roku będzie gościł nas ośrodek ORLE GNIAZDO w Sromowcach Wyżnych w dniach 30.07 – 06.08.2023, a koszt takiego pobytu to ok. 1500 zł. Będziemy odkrywać, jak cudownie jesteśmy stworzeni podczas wędrówek górskich, rejsu statkiem, zwiedzaniu zamku czy zjazdu na tyrolce oraz warsztatach pieczenia dawnych placków i co najważniejsze podczas wspólnotowej modlitwy.

Wszystko zaczęło się w 2015 roku. Wtedy to zrodził się pomysł, by dla dorastających powoli dzieci członków naszych wspólnot zorganizować wakacyjny obóz formacyjny. Po rozeznaniu na modlitwie indywidualnej, w gronie kilku osób podjęliśmy decyzję, by wystartować z projektem pod nazwą AHADI. Co to znaczy? W języku suahili AHADI znaczy OBIETNICA. Wierzymy, że wielkie Boże obietnice są dla nas i dla naszych dzieci! Pragniemy dla nich życia w Bożej obfitości i chcemy stwarzać dla nich takie środowisko, aby zasiane Słowo Boże mogło wydać obfity plon. Ta wizja w czasie obozu AHADI realizowana jest poprzez poznawanie Słowa Bożego, wspólne spotkania uwielbienia, codzienną modlitwę, pracę warsztatową i dużo dobrej zabawy.

Początkowo obóz skierowany był wyłącznie do dzieci członków naszych wspólnot. Niesamowicie budujące jest dla nas jednak to, że nasze dzieci zaczynają ewangelizować swoich rówieśników. W odpowiedzi na ich pragnienie, by na obóz zabrać np. kolegów z klasy aktualnie w miarę możliwości otwieramy się również na dzieci, których rodzice nie są członkami naszych wspólnot.